Nejbližší představení

V blízké době se žádné představení nekoná, nebo nejsou k dispozici volné vstupenky.

To byl jen vtip!

9+
Mít možnost někoho poškádlit, je velice lákavé. Zvlášť, když tím můžu získat obdiv kamarádů. Zvlášť ve třídě! Zvlášť před učitelem! Zvlášť, když můžu! Kde je hranice mezi legrací, drzostí a šikanou? Co si mohu dovolit k spolužákům či pedagogům a co už je příliš? V našem příběhu se děti setkají s postavami, které porušují hranice tak dlouho, až se něco přihodí…

Jak je představení vedeno?
1. úvod do tématu šikany (formou aktivizačních her a cvičení)
2. shlédnutí krátkého tématického příběhu (ve formě divadelního představení)
3. hledání různých řešení situací příběhu (formou vstupování do příběhu a jednání za postavu)
4. reflexe zážitku a tématu (formou diskuze a závěrečné společné aktivity)

Divadlo fórum je technika, která nás učí v zlomových momentech hledat různá řešení a podle nich jednat. Jaké mám možnosti, abych něco změnil? Děti v příběhu odhalují situace, ve kterých by se dalo jednat jinak a lépe, samy pak zahrají danou postavu a svým vstoupením do hry se pokusí změnit děj k lepšímu.

Divadlo fórum je edukační systém založený na práci s předem připraveným divadelním představením, které hrají profesionální herci. Smyslem je předat dětem poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

Na přípravě představení To byl jen vtip! spolupracovali herci s režisérem, psychologem a s odborníkem na vzdělávání mládeže. Projekt vznikl z důvodu stále se zvyšující míry agresivity a šikany ve školách, která je často vedena i vůči učitelům. Podnětem k jeho realizaci nám byla i debata s pedagogy, kteří o takovýto formát inscenace projevili značný zájem.

Premiéra 11. října 2016

Cílová skupina: 3. – 5. třída
Délka představení 1 hodina a 30 minut

Představení uvádíme na Malé scéně divadla Minor

Spolupracovali