Vážení diváci, online předprodej začíná vždy 15. den předchozího měsíce v 00:01.
Nevyzvednuté rezervace budou znovu uvolněny do prodeje 22. den po 20:00.

Bruncvík a lev 7+

Novoměstská radnice

Vyprodáno