Nejbližší dílny

V blízké době se žádné dílny nekonají.

Vojákem na hlídce

Naděje na obzoru!

Zážitková vzdělávací dílna, která probíhá po představení Bratři naděje přímo v divadle Minor

Kdo to byli legionáři? Co pomáhalo vojákům za války zůstat nad věcí?

A co pomáhá zůstat nad věcí nám?

Během dílny si skrze hru posvítíme na základní pojmy týkající se 1. světové války. Zahrajeme si vybrané situace z inscenace, budeme zkoumat své prožitky a pocity z představení, stejně tak i pocity postav samotných. Společně zkusíme hledat strategie ve chvílích, ve kterých se necítíme dobře, a podíváme se, jak divadlem ztvárnit těžké situace tak, že je odlehčíme humorem. Díky tomu totiž zjistíme, že s humorem lze leccos zvládnout snáz!

V dílně se dotýkáme těchto vzdělávacích oblastí: Člověk a jeho svět, člověk a společnost.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova.

Učivo, které se v dílně objevuje:

Českoslovenští legionáři, I. světová válka, naše vlast, psychohygiena, sebepoznání, vcítění se do druhého.

Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). Dílnu vedou lektoři divadla Minor.

Praktické informace