Tramtarára... kvák

Nakoupeno, navařeno, osoleno, osmaženo…

Zpívá plíseň píseň? Nebo píseň plíseň? Jsou pavouci nohatí? Jsou pavouci chlupatí? Jak to, že pár nesmyslných slov může dát dohromady smysl?

V této zážitkové dílně navážeme na setkání s nonsenovou poezií, kterou děti zažijí v divadelním představení. I my si budeme hrát se slovy, s jejich rytmem a významem. Zjistíme, co je to rým, a hravě spolu vytvoříme celou nonsenovou báseň, díky které poznáme, v čem tkví hravá radost z nesmyslů.

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Učivo, které se v dílně objevuje: zvuková stránka jazyka, význam slov, tvořivé činnosti s literárním textem, vyjadřování závislé na komunikační situaci, mimojazykové prostředky řeči, rytmus, spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu

Délka:45 minut
Věk:1. - 5- třída ZŠ
Kapacita:1 školní třída (nejvýše 30 dětí)

Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). Dílnu vedou lektoři divadla Minor.