Nejbližší dílny

V blízké době se žádné dílny nekonají.

Tramtarára... kvák

Nakoupeno, navařeno, osoleno, osmaženo…

Zpívá plíseň píseň? Nebo píseň plíseň? Jsou pavouci nohatí? Jsou pavouci chlupatí? Jak to, že pár nesmyslných slov může dát dohromady smysl?

V této zážitkové dílně navážeme na setkání s nonsenovou poezií, kterou děti zažijí v divadelním představení. I my si budeme hrát se slovy, s jejich rytmem a významem. Zjistíme, co je to rým, a hravě spolu vytvoříme celou nonsenovou báseň, díky které poznáme, v čem tkví hravá radost z nesmyslů.

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Učivo, které se v dílně objevuje: zvuková stránka jazyka, význam slov, tvořivé činnosti s literárním textem, vyjadřování závislé na komunikační situaci, mimojazykové prostředky řeči, rytmus, spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu

Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). Dílnu vedou lektoři divadla Minor.

Praktické informace