Nejbližší dílny

V blízké době se žádné dílny nekonají.

Tohle je Sherwood

Nahlédnutí do světa muzikálu

Zážitková vzdělávací dílna, která probíhá po představení Robin Hood přímo v divadle Minor

Na kolik věcí najednou myslí herec při představení? Skákali jste někdy na jedné noze, říkali při tom básničku a ještě si přehazovali míček z ruky do ruky? Takhle nějak se cítí herec během Robina Hooda. Že to nic není?! Přijďte si to k nám vyzkoušet! Dílna seznamuje účastníky se žánrem muzikálu. Rozvíjí pohybové a koordinační dovednosti.

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Umění a kultura (Hudební výchova), Člověk a zdraví (Tělesná výchova) + doplňující obor Taneční a pohybová výchova

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Učivo, které se v dílně objevuje: orientace v prostoru, prostorové cítění, rozvoj koordinace pohybu, pohybová tvořivost, rozvíjení inteligence těla, poznání vlastních pohybových možností

Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). Dílnu vedou lektoři divadla Minor.

Praktické informace