Nejbližší dílny

V blízké době se žádné dílny nekonají.

S divadlem do třídy

Zážitková dílna, která probíhá v divadle Minor nebo přímo ve školách pro skupiny učitelů.

Jak využít prožitkové metody dramatické výchovy v různých oblastech kurikula? Dramatická výchova přináší tvořivé a aktivizující metody, které podporují zájem žáků při učení. Díky jednání – učení prožitkem – tak dochází k rychlejšímu a kvalitnějšímu zvnitřnění učiva a představovaných témat. Prostředky dramatické výchovy tak mohou obohatit nejen výuku jednotlivých vzdělávacích oblastí, ale podporují zejména rozvoj klíčových kompetencí. V dílně se proto aktivní formou seznámíme s metodami a technikami dramatické výchovy, které lze využít při výuce žáků I. a II. stupně ZŠ.

Účastníci získají certifikát o absolvování dílny. Program je akreditován MŠMT.

Okruhy témat: Základní principy dramatické výchovy Metody a techniky DV a jejich využití v různých oblastech kurikula

Dílnu si objednejte na: tereza.p@minor.cz

Praktické informace