Pohádky do obálky

Dílna k inscenaci Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Zůstaňte ještě chvíli v příběhu s postavami pohádky. Přeneste si jejich portrét pomoci razítek na papír a dokreslete a dopište vše potřebné. Vaše kartičky vložíme do Vámi vyrobené obálky, která Vaši pohádku bude chránit. Můžete ji někomu dát, můžete ji poslat poštou a nebo si ji nechat jako vzpomínku na jedno příjemné odpoledne.

Pomocí razítek si orazítkujete kartičky velikosti A6. Dokreslíte a dotvoříte si je libovolnou technikou - vodovky, tužky, fixy, stříhání z papíru... Co nestihnete, můžete si dodělat doma. Zároveň si pomocí šablony vyrobíte vlastní obálku, do které si schováte všechny postavy. Sady budou i částečně připravené pro menší a pomalejší tvůrce či případný zájem účastníků přinést sadu jako dárek.

Vede: Radka Mizerová

Délka:30 minut
Věk:Děti od 4 let
Kapacita:10 dětí s dospělým doprovodem
Cena:100 Kč