Nejbližší dílny

V blízké době se žádné dílny nekonají.

Na okamžik husitou...

Kůň má čtyři kopyta, křižák nebo husita!

Zážitková vzdělávací dílna, která probíhá po představení Lipany přímo v divadle Minor

Jak to, že ti, kteří se dříve měli rádi, dnes stojí proti sobě, a navíc se zbraní v ruce?! V dílně se na vlastní kůži přesvědčíme o tom, že historie nejsou jen mrtvá data a lidé bez tváře. Zjistíme, že toho s historickými postavami máme společného víc, než si dovedeme představit. Cítíme jako oni, milujeme jako oni, nenávidíme jako oni… A stejně jako oni i my někdy tápeme a nevíme, za co v životě vlastně bojujeme. Přijďte se s námi proměnit v ty, kteří se bijí za své sny a touhy!

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova

Učivo, které se v dílně objevuje: porozumění základních vztahů ve společnosti v historickém kontextu (doba husitství), vnímání současnosti jako vyýsledku minulosti a východiska do budoucnosti, pojmenování vlasních myšlenek, dojmů a názorů na podněty druhých, rozvíjení schopnosti rozhodovat se na základě vlastních hodnot a vnitřního přesvědčení

Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). Dílnu vedou lektoři divadla Minor.

Praktické informace