Nejbližší dílny

V blízké době se žádné dílny nekonají.

Libozvuky?!

Zvuk neobyčejným zážitkem

Zážitková vzdělávací dílna, která probíhá po představení Libozvuky přímo v divadle Minor

Jaké zvuky nás obklopují? Co s námi dělají? Dá se dorozumívat beze slov?! Na této zážitkové dílně si budeme hrát se zvukem, hlasem, rytmem, ale hlavně spolu! Na chvíli zapomeneme, že žijeme na Zemi, a vydáme se objevovat planety, které jsou plné tónů, hlasů, melodií i ticha. Potkáme bytosti, které jsou pořád dětmi, a které baví si hrát. Nic není zakázáno!

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Umění a kultura (Hudební výchova) + doplňující obor Taneční a pohybová výchova

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Učivo, které se v dílně objevuje: tvorba tónu, rytmus, rytmizace, pohybové vyjádření hudby, vokalizace pohybu, pochopení hudby jako specifického způsobu poznání a jako svébytného prostředku komunikace, spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu

Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). Dílnu vedou lektoři divadla Minor.

Praktické informace