Dílna klasického animovaného filmu (2. stupeň ZŠ)

Dílna klasického animovaného filmu (2. stupeň ZŠ)

Chcete se seznámit s technikami klasického animovaného filmu, nebo jste si už vyzkoušeli základy animace a chcete své zkušenosti rozvíjet dál? Přijďte si na dílnu vytvořit krátký animovaný film. Děti si vyzkouší výtvarnou přípravu loutek, prostředí, práci v týmu a samotné animování pod kamerou. Staňte se scénáristou, režisérem nebo mistrem speciálních efektů. V poslední půlhodině si s rodiči promítneme všechny vytvořené filmy. S sebou je třeba si vzít flash disk, na kterém své filmy odnesete domů.

Téma:

Vytvoř si svůj GIF GIF je dnes v internetovém světě krátký mikrofilm, kterým lidé vyjadřují emoce, přibližují své reakce ostatním lidem. My bychom si s dětmi jeden takový osobitý krátký mikrofilm vytvořili. První část věnujeme výrobě loutkového „avatara“. Děti vytvoří svůj autoportrét, či představitele sebe sama a klasickou technikou animace pod kamerou pak vznikne krátká animace, ve které si zkusí zpodobnit nějakou reakci, emoci nebo výraz. S pomocí lektora děti animovanou sekvenci přemění na GIF který bude ihned připraven k použití!

V rámci posledních 20 minut dílny proběhne promítání filmů z dílen, určené pro veřejnost a rodiče dětí.

Pokyny pro účastníky: pracovní oblečení a flash disk, na kterém si děti odnesou domů svůj výtvor a něco k pití

Délka:3 hodiny
Věk:2. stupeň ZŠ
Kapacita:10 účastníků
Cena:450 Kč
Místo konání:Barloutka

Lektorky:

Veronika Svobodová ze spolku Ultrafun a Magdalena Kvasničková.

Ukázky a inspirace: