Byl to zážitek!?

Byl to zážitek!?

Videodílna - interaktivní video, které můžete pustit Vašim žákům přímo ve třídě

Spěcháte po představení zpět do školy, a přesto byste ještě rádi setrvali v myšlenkách na zhlédnutou inscenaci a vezli se na vlnách nových dojmů? Pořiďte si naší “take away” dílnu a pusťte si nás v klidu ve třídě!

Dílna je univerzální a můžete díky ní reflektovat a prohloubit estetický zážitek z jakéhokoliv navštíveného představení divadla Minor. Žáci se skrze jednoduché dramatické aktivity stávají spolutvůrci příběhu.

Dílnou Vás provedou lektorky divadla Minor. Vy nás v případě potřeby jen zastavíte a znovu pustíte.

Zkoumané téma Zážitek z divadelního představení

V dílně se dotýkáme těchto vzdělávacích oblastí Umění a kultura + doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova

Učivo, které se v dílně objevuje Reflexe uměleckého díla, uplatňování subjektivity - vyjádření pocitů z uměleckého prožitku výtvarnou formou, přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, proměny komunikačního obsahu

Věk: 1. - 5. třída ZŠ