...a tak jsem běžel

...a tak jsem běžel

Do toho! Do toho!

Zážitková vzdělávací dílna, která probíhá po představení Zátopek přímo v divadle Minor

Co znamená mít pevnou vůli? Je možné někoho tím, co děláme, inspirovat? Proč lidé běhají? Jak se běhá „jako o závod“?! V dílně se doslova a do písmene zamyslíme nad svou vůlí – co je vůle, k čemu lidem slouží a jak ji můžeme posilovat? To společně prozkoumáme skrze herní aktivity. Připomeneme si důležitý olympijský okamžik Emila Zátopka a necháme se inspirovat jeho vytrvalostí a neoblomností, abychom i my našli, v čem máme rezervy a na čem můžeme sami v životě zapracovat.  

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Učivo, které se v dílně objevuje: přirozené vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí, hodnotový systém, vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvoj sebepoznání a sebehodnocení, význam motivace, vůle, hledání paralel mezi historickými událostmi a vlastním životem, uplatňování subjektivity

Délka:45 minut
Věk:3. – 5. třída ZŠ
Kapacita:1 školní třída (nejvýše 30 dětí)

Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). Dílnu vedou lektoři divadla Minor.