Dlouhý, široký a bystrozraký

5+

KALD DAMU

Loutková pohádka Karla Jaromíra Erbena Dlouhý, Široký a Bystrozraký inspirovaná výtvarníkem Zbyňkem Sekalem.
Šli dva, šli tři. Vlastně šli čtyři a ještě kůň k tomu. Šli dlouho, šli lesem. A kam došli?
Do Železného zámku!

Tvůrčí tým: Štěpán Lustyk, Lukáš Bouzek, René Vitvar, Alžběta Vitvarová
Autor konceptu, scénografické řešení: Alžběta Vitvarová (2. roč. Bc. scénografie KALD)
Hrají: Štěpán Lustyk (2. roč. Bc. herectví KALD), Lukáš Bouzek (absolvent herectví KALD) a René Vitvar

Inscenace vznikla jako semestrální práce na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU a premiéru měla 30. 5. 2017 na klauzurním Procesu KALD DAMU.

Vhodné pro děti od 5 let.
Délka představení: 40 minut

Nejbližší představení

V blízké době se žádné představení nekoná.