Divadlo v kostce

Divadlo v kostce

Vše, co se chcete se svými žáky dozvědět o divadle

Zážitková vzdělávací dílna, se kterou přijedeme přímo za vámi do školy

Co všechno může znamenat slovo „divadlo“? Kdo je to režisér, herec a dramatik? Jak správně pracovat s hlasem, abychom si ho nezničili? V čem se skrývá kouzlo prožívání? Na této dílně se stanete spolu se svými žáky inscenačním týmem, který se připravuje na divadelní představení. Projdete společně s naším lektorem celým procesem – od psaní dramatického textu, přes hledání vhodných prostředků jevištního vyjádření, až k závěrečné premiéře. Nebojte se, práce to bude zábavná a jejím hlavním smyslem je, aby se žáci aktivní formou seznámili s principy divadelního umění, s různými projevy kultury a s různými prostředky komunikace.

Zkoumané téma: Divadlo

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět + doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova

Učivo, které se v dílně objevuje: mluvený projev, základní divadelní pojmy, podoby a projevy kultury, stavební prvky dramatu, dramatická umění a média, základní divadelní druhy, naslouchání, dramatizace, současná dramatická umění a média

Délka:3 vyučovací hodiny (3x45min)
Věk:libovolný (program je vždy upraven s ohledem na konkrétní věk skupiny)
Kapacita:1 školní třída
Cena: 2500 Kč/dílna*

* Pro mimopražské ZŠ je třeba počítat s náklady na dopravu dle vzdálenosti od Prahy.

Dílnu si objednejte na: pokladna@minor.cz
Pro dílnu stačí prostor běžné třídy. 
Dílnu vedou lektoři divadla Minor.