Divadlo fórum

9+

Téma nové inscenace vzejde stejně tak jako u předešlého projektu To byl jen vtip! z aktuální potřeby pedagogů, kteří z vlastních zkušeností vědí, co děti trápí a jaký „problém“ by se svou třídou potřebovali otevřít a řešit.

I u této nové inscenace počítáme během příprav a zkoušení s podporou odborníka na dané téma.

Jak je představení vedeno?
1. úvod do tématu (formou aktivizačních her a cvičení)
2. shlédnutí krátkého tématického příběhu (ve formě divadelního představení)
3. hledání různých řešení situací příběhu (formou vstupování do příběhu a jednání za postavu)
4. reflexe zážitku a tématu (formou diskuze a závěrečné společné aktivity)

Divadlo fórum je technika, která nás učí v zlomových momentech hledat různá řešení a podle nich jednat. Jaké mám možnosti, abych něco změnil? Děti v příběhu odhalují situace, ve kterých by se dalo jednat jinak a lépe, samy pak zahrají danou postavu a svým vstoupením do hry se pokusí změnit děj k lepšímu.
Divadlo fórum je edukační systém založený na práci s předem připraveným divadelním představením, které hrají profesionální herci. Smyslem je předat dětem poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

Cílová skupina: 4. – 5. třída
Délka představení 1 hodina a 30 minut
Premiéra 7. dubna 2022

Nejbližší představení

V blízké době se žádné představení nekoná.