Prázdninová skrýšovka

Vážení kamarádi, lovci, pátrači, sběratelé a píditelé!

Jak je naším dobrým zvykem, i letos jsme si pro vás přichystali letní Prázdninovou Skrýšovku, která vás provede celým létem po známých i skrytých místech naší stověžaté matičky Prahy. Opět to bude mapa, kterou budete skládat. Letos však ne z magnetek, ale ze samolepek, které budete vlepovat do plakátu. Ten si můžete vyzvednout od 13.–22. 6. 2017 v pokladně divadla Minor od 23. 6. ve spřátelené kavárně Mamacoffee ve Vodičkově ulici, případně si jej můžete stáhnout zde.

Zastávek s poklady bude opět devět a o jejich konkrétním umístění se v nepravidelných intervalech dozvíte zde na našem webu. První poklad bude dostupný od začátku prázdnin.

Pokud nebudete moci poklad nalézt, zkontaktujte našeho koordinátora pokladů Honzu Hejnu (tel: 732 825 159). Občas se totiž stane, že si nějaký zběsilý hledač chce nechat celý poklad jen pro sebe, a tak ho lidově řečeno „čmajzne“. V takovém případě Honza urychleně zjedná nápravu.

Opět máme odměnu pro nejpilnější a nejvytrvalejší sběrače. Ti, kteří po létě dorazí do naší pokladny a prokážou se plně vylepeným plakátem, si budou moci na památku udělat polaroidovou fotku, která celý plakát doplní. Poklady bude možné sbírat ještě v průběhu září.

Tak se na vás i na vaše příběhy z hledání moc těšíme!


Poklad devátý úplně poslední

Poslední prázdninový víkend přináší i poslední skrýš!

Pokud se ji chystáte hledat, začněte na konečné tramvajových linek 10 či 24 jménem Sídliště Ďáblice. Z tramvajové zastávky se vydejte severním směrem podél hřbitovní zdi až do místa, kde pod elektrickým vedením odbočuje vlevo ulice Javorová. Javorovou ulicí jděte až na téměř její konec, kde se opět uberte lehce vlevo na stoupající panelovou cestu. Po panelech, štěrku a poté opět panelech vystoupejte až do místa, kde roste borovice, která se rozděluje ve tři. Až sem je to z tramvajové zastávky stále po zelené značce. Hned za borovicí odbočuje pěšina doprava. Po pěšině a nakonec cestě jděte až ke hvězdárně. Za hvězdárnou je malý pahorek s křížem a dál za křížem pak menší bříza. Skrýš se poté nachází za kamenem, který je zhruba tři metry severním směrem od břízy.


Poklad osmý u Lipan vybojovaný

Výchozím bodem při cestě k pokladu věnovanému Lipanům bude tramvajová zastávka Výstaviště v Holešovicích. Ze zastávky se vydejte kolem plotu zábavního parku dolů do Stromovky. Cestou po levé ruce minete planetárium a po pravé pak zase budovu se slavným Maroldovým panoramatem Bitvy u Lipan. Hned pod ním lze odbočit po široké asfaltce doleva. Odbočte a jděte až k budově Šlechtovy restaurace. Napravo uvidíte nově vznikající rybníky – po jednom se lze i plavit – a před sebou pak západním směrem ubíhající zelený plot, který ohraničuje stavbu. Jděte podél plotu. Ten v jednu chvíli odbočí vlevo, odbočte znovu vlevo též. Nyní přímo před sebou spatříte svah. Ve svahu zhruba deset metrů před sebou pak při troše snahy listnatý strom, jehož kmen se ve výši několika metrů rozdvojuje. Skrýš se nachází pod kořenem dva metry vpravo od kmene tohoto stromu.


Poklad sedmý trochu kočkopsí

Tento týden je ve znamení pohádky O pejskovi a kočičce. Putování začíná na tramvajové zastávce Orionka. Sem se dostanete například tramvajemi číslo 10 či 16. Ze zastávky se vydejte Korunní ulicí kolem tramvajové vozovny východním směrem. Minete odbočku do Hradešínské ulice a dále budete pokračovat ulicí jménem Šrobárova. Avšak pozor, hned následuje uzoučká ulička odbočující vpravo. Vstupte do ní a jděte tak daleko, až se ulička zazatáčkou změní v širší. Zde uvidíte tři garáže. Když se zády postavíte k prostřední z nich, uvidíte před sebou zděný plot. Plotový dílec přímo naproti vám, který je z poloviny porostlý pnoucími rostlinami ukrývá další poklad vpravo na zděné části pod dřevěnou výplní ve výšce zhruba jednoho metru uprostřed porostu. Po opětovném ukrytí pokladu můžete ulicí pokračovat až k vile, kde žili bratři Čapkové. Má číslo popisné 30 a na zdi je bratrům věnována pamětní deska.


Poklad šestý k světu koukavý

Tentokrát se Kouknete na svět!, velký kopec a zříceninu, která vlastně zříceninou není. Výchozím bodem je autobusová zastávka U Matěje, na kterou se dostanete autobusem č. 131 z Hradčanské . Ze zastávky se vydejte po červené turistické značce severovýchodním směrem až ulicí Nad Paťankou kolem funkcionalistických vil dojdete ke zřícenině letohrádku Baba na stejnojmenném kopci. Potěšte se netradičním výhledem na Prahu a pokračujte dále ke skrýši. Ta se nachází pod nejníže položenou lavičkou na celé louce. Od lavičky jděte deset kroků směrem k řece. Skrýš poté hledejte napravo v křoví. Zpět pak můžete buď stejnou cestou a nebo pokračovat po červené až do Šáreckého údolí, odkud vás opět odveze autobus do Dejvic.


 Poklad pátý s láskou pečený

S pátým pokladem se podíváte k perníkové chaloupce, kterou naleznete přímo v centru naší stověžaté matičky Prahy. Výchozím bodem bude Náměstí Kinských na Smíchově, kam můžete přijet tramvajemi na zastávku Švandovo divadlo. Na náměstí hledejte vstup do zahrady, která se rovněž jmenuje Kinských. Jakmile do ní vstoupíte, držte se vlevo. Jděte po cestě, která neustále stoupá, kolem Národopisného muzea až k jezírku s vodopádem a sochou Herkula. Od jezírka se vydejte nejstrmější cestou vzhůru a dále pak druhou odbočkou vpravo přímo ke kostelu – naší perníkové chaloupce. Poklad už je blízko, nachází se za kostelem v rohu zídky pod břečťanem.


 Poklad čtvrtý klukovsky zlobivý

Po několika krátkých výletech za poklady a skrýšemi jsme tentokrát připravili trochu delší a dobrodružnější pokračování, které vás zavede do Prokopského údolí. Začíná na Barrandově, na tramvajové zastávce Poliklinika Barrandov. Z té se vydejte západním směrem až po několika desítkách metrů narazíte na svažující se ulici Do Klukovic. Ulicí se vydejte směrem dolů až po průchodu tunelem pod viaduktem dojdete do údolí. Pokud by někdo už nyní chtěl hrozně zlobit, může se zde vyřádit na dětském hřišti. Ti ostatní nechť pokračují po žluté turistické stezce po proudu potoka pod další viadukt a poté stále dál až na rozcestí turistických cest. Zde se vydejte po žluté doleva pod železniční tratí strmou stezkou vzhůru. Po zhruba sto metrech stoupání se dostanete k prameni jménem Stydlá voda. Pořádně se zde zakoukejte přímo před sebe, uvidíte dva velké kameny. Poklad je ukrytý před pravým z nich. Nezapomeňte poklad po vyzvednutí samolepky zase pečlivě ukrýt pro další pátrače.

Zpět se můžete vrátit stejnou cestou, popřípadě pokračovat zhruba tři kilometry dolů směrem do Hlubočep na vlak či tramvaj.


 Poklad třetí svobody zbavený

Třetí týden prázdnin přináší také třetí poklad letošní prázdninové skrýšovky. Tentokrát jde o poklad věnovaný Luboši Jednorožci. Ten byl za svého života několikrát nucen nocovat ve věznici na Pankráci, putování za pokladem tedy zahájíme tam. Výchozím bodem bude konečná tramvajové linky číslo 18 (a i dalších) jménem Vozovna Pankrác. Utíkejte kolem budovy věznice Soudní ulicí až na její konec, kde narazíte na ulici Na Jezerce. Opatrně ji přeběhněte a vstupte do parku. Přes dětské dopravní hřiště, pozor na případný provoz, jděte parkem dále a hledejte cestu, která vede směrem dolů celým parkem. Jděte po ní tak dlouho, až se po levé ruce objeví budova divadla a také železné oplocení. Jděte pomaličku dále a hledejte nalevo strom s ptačí budkou. U něj se zastavte a koukněte se doprava nahoru do stráně. Uvidíte vykotlaný strom a vedle něj dva pařezy. Poklad je ukrytý v levém z nich.


 Poklad druhý ve Stínadlech ztracený

Tentokrát se podíváme do tajemných Stínadel za pokladem Záhady hlavolamu. Trasa začíná na Rozdělovací, tedy pardon, Revoluční třídě. Vystupte z tramvaje na zastávce Dlouhá třída a vydejte se směrem k řece až dojdete k ulici Řásnovka. Touto nejprve širokou a poté křivolakou uličkou jděte kolem klášterního komplexu až ke kostelu sv. Haštala. Vydejte se pravou stranou náměstí až do uličky Ve Stínadlech, kde se můžete pokusit objevit list Ginkga (malá nápověda – je ve výšce dospělých očí). Poté obejděte kostel a hledejte uličku Za Haštalem. Tou postupujte tak dlouho, až dorazíte do jejího rohu za zelenými dveřmi s Terezou. Poklad už je blízko. Nachází se u paty červeného okapu za keřem. Opatrně jej vyzvedněte a zase pečlivě ukryjte!


 Poklad první sněhem zavátý

Máme tu pro vás první poklad, který je věnován Sněhové královně. Ta nemůže bydlet nikde jinde než na Bílé Hoře. Výchozím bodem bude stejnojmenná konečná zastávka tramvají 22 či 25. Z té se vydejte podél hlavní silnice ve směru z Prahy ven a poté, co minete kostelní zeď na konci s kaplí, se vydejte přes malý parčík doprava do Řepské ulice. Tou jděte až k poli, kde se dáte ulicí Nad Višňovkou doleva, až po chvíli začne cesta směřovat doprava směrem k vrcholu hory. Jděte až k památníku, kde se můžete pokochat pohledem na letohrádek Hvězda, Divokou Šárku, přistávající letadla a sopečné vrcholy Českého středohoří v dálce. Poklad tu však není. Kde je? Koukněte se směrem na východ, spatříte ořech stojící v poli vedle cesty. Poklad je ukryt u kanálu u jeho kořenů.