Prázdninová skrýšovka

Naše Prázdninová skrýšovka se chýlí pomalu ke konci. Zveřejněno je již všech šest skrýší, včetně poslední – bonusové. V ní najdete pohlednici, do které pasují všechny nalezené samolepky. Protože nás zajímá, co jste dělali o prázdninách kromě hraní Skrýšovky, uvítáme vaše příběhy napsané na pohlednici a zaslané na adresu divadlaMinor, Vodičkova 6, 110 00 Praha 1. Prvních pět pohlednic odměníme čtyřmi vstupenkami na představení dle výhercova výběru. Proto nezapomeňte na pohlednici uvést váš kontakt.

Všechny skrýše budou „aktivní“ do konce září 2021!

Vážení příznivci prázdninového ztrácení a hledání! Pátrači, slídilové, stopaři a píditelé. I v roce 2021 pro vás připravujeme letní skrýšovku. Během července a srpna opět postupně zveřejníme několik tajemných míst, na kterých naleznete skrýše s pokladem. Z každého pokladu bude dovoleno si kousek odnést.

Pokud nebudete moci poklad nalézt, zkontaktujte našeho koordinátora pokladů Honzu Hejnu (tel: 732 825 159). Občas se totiž stane, že si nějaký zběsilý hledač chce nechat celý poklad jen pro sebe, a tak ho lidově řečeno „čmajzne“. V takovém případě Honza urychleně zjedná nápravu.

Tak se na vás i na vaše příběhy z hledání moc těšíme!

 


Poklad sedmý – bonusový

Máme pro vás v pořadí sedmou, poslední a tak trochu bonusovou skrýš. Cestu k ní najdete z tramvajové zastávky Pohořelec, ze které se vydejte na stejnojmenné náměstíčko. Zde hledejte domy č. 8 a 9. Mezi nimi se nachází průchod, kterým po schodech projděte nahoru. Pokračujte mírně do kopce. Po chvilce budete mít možnost odbočit doleva. Projděte bránou a sestupte až k odbočce na Rozhlednu a Bludiště. Vydejte se tím směrem, tedy doprava. Po vrstevnicové cestě jménem promenáda Raoula Wallenberga jděte stále dál. Po chvíli překřížíte velké schodiště, poté zase minete sochu Jaroslava Vrchlického. Kousek za sochou dojdete ke zdi. Před zdí odbočte doprava na pěšinu, která vás dovede k nepoužívané vodní nádrži. Ta je obehnána zábradlím. Hledejte ten nejvyšší strom, který se nachází uvnitř zábradlí. Skrýš s bonusovým pokladem se nachází v dutém kořeni tohoto stromu. Tak krásné hledání!

 


Poklad šestý

Je zde v pořadí již šestá skrýš naší letní hry. Cestu k ní najdete z Břevnovské brány do Obory Hvězda. Ta se nachází poblíž dopravního hřiště a autobusové zastávky Vypich. Projděte bránou a vydejte se levou z dvojice souběžných cest směrem ke Hvězdě. Pokračujte do zhruba poloviny této cesty a všímejte si betonových sloupků podél cesty. Za sloupkem s číslem 25 se vydejte na cestu doleva. Pokračujte stále po této cestě, po chvíli překřižte jiné dvě souběžné cesty a začněte klesat. Cesta se stočí doprava a vy následně po pravé ruce spatříte zamřížovaný vchod do štoly. Jděte stále dál. Minete pískovcové skály a také Studniční domek Světlička. Kousek pod domkem se nachází po levé straně hráz. Jděte ke hrázi, přejděte strouhu pod ní a začněte stoupat pěšinou. Překročíte dva kořeny a také dva padlé kmeny. Zhruba deset metrů za kmeny se vpravo nachází velký dutý pařez se skrýší! Tak krásné hledání!


Poklad pátý

Cestu k páté skrýši začněte na autobusové zastávce Vinoř. Z ní se vydejte po žluté turistické značce směrem na Cukrovarský rybník. Projděte kolem něj a pokračujte stále po žluté kolem dalších rybníků Velká Obůrka, Malá Obůrka až za rybníkem U Pohanků vstoupíte do Vinořského parku. Pokračujte parkem, pokochejte se skalními reliéfy u rybníka jménem U Kamenného stolu a pak jděte dál. Po zhruba dvou stech metrech za rybníkem se žlutá začne stáčet vpravo. Vy naopak odbočte doleva a vydejte se kořenitou pěšinou nahoru. Jděte stále rovně, pěšina se zúží a vy v jednu chvíli budete muset překonat padlý strom. Kousek za stromem pak nalevo uvidíte odbočku k jeskyni. Před jeskyní leží další padlý strom. U bývalé koruny tohoto stromu se nachází javor a skrýš pak u jeho kořenů. Tak krásné hledání!


Poklad čtvrtý

S pátkem jsme si pro vás připravili další skrýš a opět to bude s vyhlídkou na řeku. Začněte ve Vraném nad Vltavou. Z vlakového nádraží se vydejte východním směrem na křižovatku, kde se napojíte na červenou turistickou značku. Po ní se vydejte směrem na Jarov. Projděte vilovou čtvrtí a začněte stoupat lesem. Po chvíli u naučné cedule s číslem tři červenou opusťte a vydejte se cestou doleva. Projděte pasekou se stožárem vysokého napětí a zase vejděte do lesa. Sem tam se ze strany odpojí či připojí stezka, ale vy stále jděte po vrstevnicové cestě rovně dál. Zhruba po půl kilometru se cesta stočí doleva přes kamenné plotny dolů. Trošičku sejděte a hned zase pěšina začne stoupat a dovede vás na náhorní planinku s krásným výhledem od čtyř betonových soklů směrem dolů na Vltavu. Zde se otočte čelem vzad abyste po pravé straně od pěšiny spatřili samostatně stojící dub. Poklad se nachází u jeho kořenů.

Pro případ, že byste snad měli bloudit, máme tu pro vás odkaz na mapu. https://mapy.cz/s/posohaneke


Poklad třetí

Jak se dostanete ke třetí z letošních skrýší? Nejvíce ze všeho doporučujeme dojet vlakem na zastávku Roztoky u Prahy a z ní se vydat po zelené turistické značce na přívoz do Klecánek. Ten jezdí každou půlhodinu, ale pozor – ve všední dny má přívoz od 9:00 do 13:00 pauzu. Za přívozem se poté vydejte doleva po červené značce. Po chviličce minete silnici, která odbočuje doprava. Tam je také rozcestí, kde se k červené přidává i zelená, která vede do Čimic. Té se držte. I ta po chvíli odbočí mírně doprava, odbočte také a začněte po chvíli stoupat. Vystoupejte až na rozcestí Klecany (258 m) a zde se vydejte směrem na Vyhlídku. Nyní už tolik stoupat nebudete, minete rybníček, pár zajímavých zastavení, až vás zelená dovede na místo s krásným výhledem na Vltavu. Zde zbystřete. Skrýš se nachází pod zadními nohami ještěrky. Tak krásné hledání!


Poklad druhý

Druhý poklad budeme hledat na horách. Ale nebojte, nebudete muset daleko. Jen na ty Kavčí! Ideálním výchozím bodem je stanice metra Pražského povstání. Z té se vydejte ulicí Na Hřebenech II směrem k České televizi. V okamžiku, kdy po levé ruce minete první z jejích budov, odbočte doprava do ulice Na Klaudiánce. Z té pak zase druhou ulicí doleva. Ta se jmenuje Nad Cementárnou. Pokračujte na její konec a dále stále stejnou cestou do parku. Po levé ruce po chvíli minete zahloubené hřiště. Jděte stále rovně dál, až se v jednu chvíli cesta kousek rozdvojí. Držte se vpravo po klesající cestě. Začněte se koukat na sloupy veřejného osvětlení. Každý má své číslo. Až minete ten s číslem 400607, tak zhruba po třech metrech odbočte doprava dolů. Sejděte po 17 dřevěných schodech. Jděte až na místo s nejhezčím výhledem na Podolí a v tu chvíli se otočte vlevo. Poklad se nachází u kořenů keře vedle vás. Tak krásné hledání!


Poklad první

A máme tu první skrýš. Jak se k ní dostanete? Ideálním výchozím bodem je autobusová zastávka Lysolaje. Kousíček od autobusové zastávky jižním směrem se nachází modrá turistická cesta. Vydejte se po ní směrem na Housle. Pokračujte tak dlouho, než modrá odbočuje mírně vlevo. Vy však následujte dřevěnou šipku a pokračujte dál do Houslí. V jednu chvíli po pravé ruce uvidíte dřevěné schody, vydejte se po nich. V okamžiku, kdy se přiblížíte k druhé části schodů, zbystřete. Nalevo uvidíte ležící kmen stromu. Poklad se nachází u prostřední části kmene. Rozhodně poté doporučujeme vrátit se dolů do údolíčka a pokračovat až na konec Houslí! Tak krásné hledání!