Prázdninová skrýšovka

Velevážení příznivci volna, prázdnin, ztrácení, hledání a nalézání!

Jak je naším dobrým zvykem, i tento rok jsme si pro vás připravili oblíbenou skrýšovku. Letošní verze se od těch předchozích malinko liší – je snadnější i složitější :-). A samozřejmě dojde i na bonus. Skrýšovka bude snadnější tím, že pokladů bude méně. Celkem se vydáte na pět míst plus jedno bonusové, a to hned na začátku hry. Bonusem je totiž samotný hrací plán, který musíte nejprve najít. Složitější bude hra proto, že popisy cest k jednotlivým pokladům budou více či méně šifrované. Ale nebojte se, hlavy si nezlámete (a my doufáme, že ani nohy při hledání).

Hra bude jako vždy probíhat celé prázdniny a poté ještě do konce září veškeré poklady bude možné navštěvovat v libovolném pořadí. O umístění pokladů se dozvíte na našem webu a fejsbůku.

Hra začíná ve středu 4. července.
Pokud nebudete moci poklad nalézt, zkontaktujte našeho koordinátora pokladů Honzu Hejnu (tel: 732 825 159). Občas se totiž stane, že si nějaký zběsilý hledač chce nechat celý poklad jen pro sebe, a tak ho lidově řečeno „čmajzne“. V takovém případě Honza urychleně zjedná nápravu.

Tak se na vás i na vaše příběhy z hledání moc těšíme!


Poklad první

Před nadcházejícími svátky tady máme první štaci naší prázdninové skrýšovky. A to sice prémiovou! Naleznete na ní totiž plakáty, do kterých si budete moci vlepovat samolepky. Tedy pokud je naleznete. Jak se k plakátu dostat? Na rozjezd to bude kraťoučká cesta! Začněte na Malostranském náměstí, z něj se vydejte ulicí, kterou vedou východním směrem koleje. Jděte tak dlouho, až projdete průchodem. Za ním hledejte vjezd do dvora. Nebojte se a vejděte do něj. Ve dvoře se nachází jediný strom. Váš hledaný poklad pak přímo za ním. Nezapomeňte, prosím, poklad zase pečlivě ukrýt tak, aby na něj nemohlo pršet! Hledání zdar!

P.S. Když bude zavřený dvůr, zkuste vrátka ve vratech. A kdyby byla zavřená (a to se nestává) i ta, tak směrem zpět k průchodu se nachází nonstop recepce. Po vyslovení hesla „poklad“ budete vpuštěni dovnitř.


Poklad druhý

 

Hlásíme se s další skrýší. Jak již bylo naznačeno, cesta k ní bude lehce šifrovaná, věříme však, že to pro vás takový oříšek nebude. Pokud se ji rozhodnete hledat, začněte na tramvajové zastávce Akinilkilop Ynačosyv, ze které se vydáte severním směrem přes psí louku k potoku jménem Aktykor. Překonejte jej pomocí lávky a stoupejte kolem dětského hřiště parkem Ínivdop stále nahoru. Lanové centru přitom bude po vaší pravé ruce. Nad parkem překonáte silnici a podejdete železnici. Za podjezdem odbočte po silničce doleva a mírně stoupejte kolem studánky. Až se vpravo objeví schodovitá cesta, vydejte se po ní a začněte počítat sloupky. Přesně za sloupkem číslo 19 odbočte na pěšinku doleva. Pozor, už se to blíží. Po zhruba 50 metrech mizí cestička v lese. Zde hledejte po pravé ruce dub a za ním patník. Je to zhruba 3 metry od cesty. Za patníkem se nachází skrýš. Bacha, jeden patník se nachází již těsně za odbočkou na tuto pěšinu. Ten to však není.

Pokud se vám zde líbí, můžete se vrátit na schodovitou cestu a po ní vystoupat až k začátku bobové dráhy, kterou pak můžete sjet zpět dolů do Ínivdop!


Poklad třetí

 

 

Je tu další štace naší prázdninové skrýšovky. Protože je věnovaná Polní žínce Evelínce, vydáme se do luk a strání. Pozorně čtěte, dozvíte se do jakých. Pokud chcete uspět při hledání, začněte na tramvajové zastávce Divoká Šárka. Přejet nemůžete, tramvaj zde končí. Odsud se vydejte po turistické trase barvy čepice Josefa Minora. Po zhruba půl kilometru se dostanete na hráz nádrže, od které stále po značkách stoupejte směrem vzhůru. V okamžiku, kdy se trasa začne stáčet vpravo, ji opusťte a jděte stále rovně dál po prašné příkré cestě. Jakmile cesta projde malým hájkem a vy vystoupáte na louku, jděte po jejím levém okraji zhruba 100 metrů než se po vaší levé ruce objeví další stoupající cesta, která začíná malým dřevěným stupněm. Po cestě vyjděte až nahoru na hradiště a zde hledejte vrcholovou skalku označenou tyrkysovou barvou. U skalky se zastavte a obraťte zády ke vzdálenému letohrádku s velmi neobvyklým tvarem. V tu chvíli před sebou uvidíte tři borovice. Skrýš se pak nachází v dutém kořeni před levou borovicí. Jestli se při hledání zpotíte, můžete se osvěžit dole v údolí. Je tam krásné přírodní koupaliště!


Poklad čtvrtý

 

 

Hlásíme, že Pinokio se kvůli vykradačům pokladů odstěhoval. Nikoli do Humpolce, ale na sever. Až ho budete hledat, začněte na autobusové zastávce V Podbabě. Pozor, bude to romantické, protože z Podbaby se musíte dostat na druhou stranu řeky stejnojmenným přívozem, na kterém platí jízdenky MHD. Za přívozem se poté vydejte doleva po cyklostezce. Dlouhým táhlým obloukem jděte necelý kilometr až do místa, kdy uvidíte odbočku do ulice V Podhoří. Vydejte se touto odbočkou. Před cedulí V Podhoří se vydejte doleva a začněte stoupat podél potůčku. Po chvilce začne pěšina stoupat výrazněji a vy minete ceduli označující přírodní rezervaci. Hned za ní je strom se dvěma červenými pruhy. Skrýš se nachází pod malou kamennou mohylou zhruba metr od stromu směrem k potůčku. 

Zpět se můžete vrátit buď stejnou cestou, a nebo můžete jít ještě kus po proudu řeky a vrátit se následujícím přívozem Zámky – Sedlec. Na obou stranách obou přívozů pak naleznete spousty možností občerstvení.

 


Poklad pátý

 

 

Je tu další skrýš, která je tentokráte věnována blížícímu se 100. výročí vzniku naší republiky. Říkejme jí proto 100. A protože málokdo je tak spjatý s tímto výročím jako náš první prezident, začneme hledání u základní školy v Modřanech, která nese jeho jméno. Jsou ještě prázdniny a proto do školy nechoďte, naopak, otočte se k hlavnímu vchodu školy zády a vydejte se doleva směrem k pomníkům. Za nimi zatočte opět doleva do ulice U modřanské školy, kterou jděte až na konec. Zde poté jděte doprava Lehárovou ulicí tak dlouho, až i tato ulice skončí. Nyní jděte doprava a hned zase doleva tak, abyste šli zadní ulicí mezi mateřskou školkou a nákupním centrem. Překřižujte hlavní silnici a stoupejte ulicí K Dolům. Zde pozor. V jednu chvíli začnou mírné schody směrem ke kostelu. Vydejte se po nich. Za několika kamennými kříži pak stoupejte hned prvním chodníkem směrem k modřanské Zvonici. V okamžiku, kdy ji minete a cesta se začne stáčet doprava, se zastavte, otočte doleva a jděte přímo ke hřbitovní zdi. Vaše skrýš se nachází pod velkým kamenem opřeným o hřbitovní zeď. Když budete chtít, vraťte se na cestu a jděte ještě nahoru na vršek. Je tam hezký pohled na Modřany a krásné dětské hřiště.

 


Poklad šestý

 

 

Naší skrýši věnované inscenaci Mimino se na Albertově moc nelíbilo. Možná kvůli vedru. Tak jsme ji přesunuli k vodě. Do Podolí. Když ji budete chtít nalézt, doporučujeme začít na tramvajové zastávce Podolská vodárna odkud se přes přechod vydejte směrem k vodě. Pokračováním ulice Podolská překřižujte frekventovaný přechod pro chodce, který současně slouží jako cyklostezka, a vydejte se dál. Hned za přechodem jděte kolem závory a za závorou se vydejte po cestě doprava. Po levé ruce minete restauraci a budete pokračovat po asfaltové silničce stále dál směrem k Yacht klubu. Zhruba padesát metrů před klubem se po vaší levici objeví schody vedoucí k řece. Sejděte po nich až ke stromu, na kterém visí andělíčci a jiné ozdoby. Nyní se koukněte doprava a u břehu uvidíte další strom. Mimino najdete mezi tímto stromem a řekou.