Kateřina Bohadlová

Vystudovala germanistiku a italštinu na FF UK v Praze. Za diplomovou práci věnovanou komedii dell’arte získala cenu Francesca Petrarky (2004). Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na kulturní dědictví barokního divadla v českých zemích a současnou dramatiku. Spolupracuje s KTK DAMU, kde také externě vyučuje. Překládá staré i současné divadelní hry z italštiny a němčiny. V roce 2011 získala Fulbrightovo stipendium jako lektorka a badatelka na Portland State University v USA. V oregonském Portlandu založila Českou školu Portland, v jejímž vedení působila 4 roky, podílela se na výuce a vytvoření osnov. V současné době je ředitelkou divadla Geisslers Hofcomoedianten se stálou scénou ve VILE Štvanice.