Sen o snu

Okřídlený mamut, mrkající kaktus nebo masožravá motorka… Co se ve snech objevuje děti vám?

Přijďte se s námi ponořit do světa bez hranic a pravidel, kde nemožné není překážkou. Během tvůrčího programu, který nás posune za hranice možností, propojíme naši fantazii s výtvarnou tvorbou a odneseme si nejen spoustu zážitků.

Vede: Veronika Šrejmová

Dílna je realizována v galerii Ex post (prostory bývalé pošty, Příčná 1, Praha 1)

Délka:  2,5 – 3 hodiny
Věk:  8 – 12 let
Kapacita:  16 účastníků včetně rodičů
Místo konání:  Galerie Ex post

Veronika Šrejmová. Je absolventkou Environmentálního designu Fakulty umění a architektury v Liberci (TUL). Své studium strávila v ateliéru konceptuálního umění u MgA. Leony Matějkové, ateliéru architektury u prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka a atelieru fotografie a filmu u prof. Jaroslava Brabce. V současné době se věnuje malbě, konceptuálnímu umění a klasickému animovanému filmu, kterým se zabývá převážně s dětmi a mládeží. Svůj cit k umění i k dětem propojila studijním programem Specializace v pedagogice na Fakultě pedagogické v Liberci. Mimo jiné také spolupracuje s Oblastní galerií Lázně, kde vede galerijní výtvarný kroužek Čtvrt-art-ek.

Ex Post — je místem pro kulturu a vzdělávání, které vzniklo v prostorách bývalé pošty v Příčné ulici na Praze 1. Prostor slouží k rezidenci tvůrčích celků, výstavám, přednáškám, seminářům, vzdělávacím programům, ale také možnosti náhodně se setkávat a spolupracovat. Kulturní centrum mimo jiné navazuje na činnost showroom 22presents v Mlynářské ulici, kde se od roku 2008 představovaly projekty především berlínské experimentální scény.

„Do akcí i dalších aktivit zapojujeme také děti a mládež. Pomocí výtvarně vzdělávacích programů máme zájem seznámit mladší generaci hravou a tvůrčí formou nejen se současným kulturním děním naší i zahraniční scény, ale také s novými formami v oblasti umění. Vedení k hlubšímu nazírání na okolní svět pokládáme za jeden z podstatných vkladů pro kvalitní život, který můžeme dětem a mládeži poskytnout. Vzdělávací programy vnímáme jako nástroj, díky kterému můžeme na umění nazírat z různých úhlů a hledat nové možnosti vyjadřování.“

Více informací naleznete na webu Ex Post nebo na Facebooku.
www.expost.space
www.facebook.com/ExPostPraha