Petrův příběh

Na příběhu Petra si připomeneme, co se u nás stalo v letech 1939, 1969 a 1989. Ne náhodou se povídání uskuteční v ulici 17. listopadu vedoucí z náměstí Jana Palacha. Během procházky si budeme povídat i o budovách a dalších stavbách, které cestou uvidíme.

Procházka je realizována ve spolupráci s Peprnou Prahou. Procházka začíná před Právnickou fakultou – nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město.

Délka hry: 90 minut
Věková skupina: Od 8 let s dospělým doprovodem
Cena: Děti 80 Kč / Dospělí 120 Kč
Kapacita: 25 účastníků
Start: Před Právnickou fakultou – náměstí Curieových 7, 116 40 Staré Město

Svůj termín si zarezervujte v našem programu.