Libozvuky?!

Dílna k inscenaci Libovuky

Zvuk neobyčejným zážitkem

Zážitková vzdělávací dílna, která probíhá po představení Libozvuky přímo v divadle Minor

Jaké zvuky nás obklopují? Co s námi dělají? Dá se dorozumívat beze slov?!
Na této zážitkové dílně si budeme hrát se zvukem, hlasem, rytmem, ale hlavně spolu! Na chvíli zapomeneme, že žijeme na Zemi, a vydáme se objevovat planety, které jsou plné tónů, hlasů, melodií i ticha. Potkáme bytosti, které jsou pořád dětmi, a které baví si hrát.
Nic není zakázáno!

V dílně se dotýkáme vzdělávacích oblastí:
Umění a kultura (Hudební výchova) + doplňující obor Taneční a pohybová výchova

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Učivo, které se v dílně objevuje:
tvorba tónu, rytmus, rytmizace, pohybové vyjádření hudby, vokalizace pohybu,
pochopení hudby jako specifického způsobu poznání a jako svébytného prostředku komunikace, spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu

Délka: 45 minut
Věk: 1. – 3. třída ZŠ
Kapacita: 1 školní třída
Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou). Dílnu vedou lektoři divadla Minor.