Jak to chodí... v zákulisí

Staň se maskérkou, rekvizitářem nebo technikem

Když se diváci oblékají doma do šatů a chystají na cestu do Minoru, maskérka s garderobiérkou už běhají mezi šatnami herců, aby vše nachystaly pro jejich krásný vzhled. Mezitím už v dolním patře kmitá rekvizitář a připravuje hercům vše, co budou při představení potřebovat na jevišti. A mezi maskérkou, garderobiérkou, rekvizitářem a herci pobíhají po celém divadle technici a připravují jeviště tak, aby (až nažehlení diváci vstoupí do sálu) bylo vše připraveno a mohlo začít divadelní představení. Jak to zvládnou, aby si nepřekáželi? Jak to chodí v zákulisí?

V posledních 15 minutách probíhá ukázka z workshopu pro rodiče. V případě zájmu si mohou rodiče zakoupit vstupenku a celé dílny se zúčastnit. Kvůli průběhu workshopu je však celkový počet rodičů omezen – k jedné dětské vstupence lze takto zakoupit pouze jednu vstupenku pro dospělé. 

 

Délka:  2 hodiny
Věk:  9 – 13 let
Kapacita:  15 účastníků
Cena:  200 Kč

Lektoři

Zuzana Kárová – maskérka divadla Minor
Jana Pospíšilová – rekvizitářka divadla Minor
Stanislav Rouš – šéf techniky divadla Minor
Michaela Váňová – lektorka divadla Minor