Jak se dělá... VÝSTAVA

Jste zvídaví a zajímá vás, jakým způsobem se v galerii prezentuje umění? Jak se o díla galerie stará a jak se vystavují?

Nahlédněte s námi do zákulisí galerijního tajemství. Během programu prožijeme cestu vlastního uměleckého díla od jeho vzniku až po mini výstavu, kterou společně zahájíme vernisáží. Dozvíme se spoustu zajímavých věcí, budeme si povídat, ale především tvořit!

Vede: Veronika Šrejmová

Dílna je realizována v galerii Ex post (prostory bývalé pošty, Příčná 1, Praha 1)

Délka:  2,5 – 3 hodiny
Věk:  6 – 12 let
Kapacita:  16 účastníků včetně rodičů
Místo konání:  Galerie Ex post

 

Veronika Šrejmová. Je absolventkou Environmentálního designu Fakulty umění a architektury v Liberci (TUL). Své studium strávila v ateliéru konceptuálního umění u MgA. Leony Matějkové, ateliéru architektury u prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka a atelieru fotografie a filmu u prof. Jaroslava Brabce. V současné době se věnuje malbě, konceptuálnímu umění a klasickému animovanému filmu, kterým se zabývá převážně s dětmi a mládeží. Svůj cit k umění i k dětem propojila studijním programem Specializace v pedagogice na Fakultě pedagogické v Liberci. Mimo jiné také spolupracuje s Oblastní galerií Lázně, kde vede galerijní výtvarný kroužek Čtvrt-art-ek.

Ex Post — je místem pro kulturu a vzdělávání, které vzniklo v prostorách bývalé pošty v Příčné ulici na Praze 1. Prostor slouží k rezidenci tvůrčích celků, výstavám, přednáškám, seminářům, vzdělávacím programům, ale také možnosti náhodně se setkávat a spolupracovat. Kulturní centrum mimo jiné navazuje na činnost showroom 22presents v Mlynářské ulici, kde se od roku 2008 představovaly projekty především berlínské experimentální scény.

„Do akcí i dalších aktivit zapojujeme také děti a mládež. Pomocí výtvarně vzdělávacích programů máme zájem seznámit mladší generaci hravou a tvůrčí formou nejen se současným kulturním děním naší i zahraniční scény, ale také s novými formami v oblasti umění. Vedení k hlubšímu nazírání na okolní svět pokládáme za jeden z podstatných vkladů pro kvalitní život, který můžeme dětem a mládeži poskytnout. Vzdělávací programy vnímáme jako nástroj, díky kterému můžeme na umění nazírat z různých úhlů a hledat nové možnosti vyjadřování.“

Více informací naleznete na webu Ex Post nebo na Facebooku.
www.expost.space
www.facebook.com/ExPostPraha