Game

#game #virtualnisvet #realnysvet #copaktonenitotez

Sleduješ nějakého youtubera? Už jsi hrál nějakou počítačovou hru? Máš profil na Instagramu? Máš vlastní telefon? Víš, co je hashtag? Už jsi někdy někomu něco lajknul? 

Proč nás virtuální světy tolik lákají? V dílně budeme společně hledat a pojmenovávat, jaký je rozdíl mezi virtuální realitou a skutečným světem. Zjistíme, jak se liší sdílení v kyberprostoru se sdílením „naživo“. Prozkoumáme rozdíl mezi virtuální komunikací a komunikací přímou. A zkusíme společně skrze herní aktivity zažít dobrodružství, která bychom sami u monitoru nebo telefonu nezažili. Nebo ano? V čem je tedy rozdíl?!

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Průřezová témata: Mediální výchova 
Aktivitami: 
• rozvíjíme dovednosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace a schopnosti analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich 
• vedeme k nahlížení na média jako na potenciální zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času 
• rozvíjíme citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení 
Učivo: Specifická „řeč“ znakových kódů, uplatňování subjektivity 

Vede: Michaela Váňová

Délka: 45 minut
Věk: 1. – 5. třída ZŠ
Kapacita: 1 školní třída (nejvýše 30 dětí)
Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou).