...a tak jsem běžel

Do toho! Do toho!

Co znamená mít pevnou vůli? Je možné někoho tím, co děláme, inspirovat? Proč lidé běhají? Jak se běhá „jako o závod“?! 

V dílně se doslova a do písmene zamyslíme nad svou vůlí – co je vůle, k čemu lidem slouží a jak ji můžeme posilovat? To společně prozkoumáme skrze herní aktivity. Připomeneme si důležitý olympijský okamžik Emila Zátopka a necháme se inspirovat jeho vytrvalostí a neoblomností, abychom i my našli, v čem máme rezervy a na čem můžeme sami v životě zapracovat. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost 
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 
Aktivitami: 
• rozvíjíme přirozené vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
• vedeme k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech a názorech 
• podporujeme utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 
• pomáháme k vytváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvoji sebepoznání a sebehodnocení 
Učivo: Význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji, hledání paralel mezi historickými událostmi a vlastním životem, uplatňování subjektivity 
Věk: 3.–5. třída ZŠ 

Vede: Michaela Váňová

Délka: 45 minut
Věk: 3. – 5. třída ZŠ
Kapacita: 1 školní třída (nejvýše 30 dětí)
Rezervace pro školy na pokladna@minor.cz
Začínáme vždy 15 minut po konci představení v prostoru Barloutka (nad diváckou šatnou).