Z knihy džunglí

4+

Byl ještě docela malý, když ho odnesla velká voda. Kde se to najednou ocitl? Ztracen a sám? Ha, koho to slyší funět a pištět? Krysa Čchá, ubohá krysa Čchá. A nyní, čí jsou to hlasy? Ve vysokém stromě hnízdí snovači – pěvci, k jejich ptáčátkům blíží se had! To je mungova chvíle. Udatně bojuje se zákeřným hadem, zachrání ptačí mláďata! Ale pozor! Krysa Čchá varuje: „A co ona, hadí žena?” Strašný byl had, strašnější je jeho družka… Poslyšte píseň o mungovi jménem Riki, který přemohl nejenom zlého hada, ale i hadí ženu!

Autorka výpravy Kristýna Täubelová získala Cenu Alfréda Radoka za rok 2007.

Na XXIV. ročníku Mezinárodního festivalu loutkářského umění v Bielsko-Białe získala inscenace hlavní cenu.

Na 19. ročníku festivalu Mateřinka 2007 v Liberci inscenace získala tři ocenění, a to cenu za režii pro Jiřího Adámka, za výpravu pro Kristýnu Täubelovou a poprvé udílené Čestné uznání za nejlepší inscenaci v kategorii pro děti 5-7 let.

I. premiéra 11. května 2007, II. premiéra 13. května 2007.

Nejbližší představení

V blízké době se žádné představení nekoná.