Jedem s medem!

15+

Geisslers Hofcomoedianten

Vaše ctnosti i neřesti na jednom voze
Ať vír tě unáší,
ať v kole praskaj kosti,
v bělostném rubáši
sejdem se na věčnosti.

Tři příběhy o činech hrůzostrašných, děsivých i bohumilých a jedné spravedlnosti. Od neřesti k ctnosti a naopak. Píseň kramářská, baladický minimuzikál a lidová loutková hra. Potulní komedianti a divadlo s velkými dřevěnými marionetami na voze. Třídílná pouliční inscenace na motivy kukských soch (Ctností a Neřestí a dalších) od Matyáše Bernarda Brauna.

Část 1.: Píseň nová o strašlivé krutosti, kterou z bídy spáchala jedna vdova od Jaroměře, jak pak lidem potrestána byla a jak to s ní nakonec dopadlo.
Inscenovaná píseň kramářská

Část 2.: O panně, která tolika pokušením odolala, až k stáru marně toužila neřesti podlehnouti.
Baladický minimuzikál

Část 3.: Vzestup a pád Davida krále – příběh tuze naučný o přeslavném židovském králi Davidovi, moci a pokoře.
„Lidová“ loutková hra

Režie: Petr Hašek
Scénář a dramaturgie: Helena Koblischková
Hudba: David Hlaváč
Scéna: Jitka Nejedlá
Kostýmy: Kristýna Šrolová
Loutky: Jiří Nachlinger

60 minut / od 15 let

Nejbližší představení

V blízké době se žádné představení nekoná.