DRDS: Květovaný kůň a Kam kane mana

Speciální dvojpředstavení Dismanova rozhlasového dětského soboru.

Norbert Frýd: Květovaný kůň

Veselý rýmovaný slabikář, vytvořený za války v terezínském ghettu: dětem nahrazoval učebnice i školu, neboť i ta jim byla v průběhu jejich internace odpírána.

Renata Pohorská: Kam kane mana

Vynalézavé rýmy, překvapivé asonance, nápadité hry se slovy a významy a důvtipné poetické hříčky, ale také nečekaně silné básnické obrazy v podání starší poloviny současných dismančat.

Nastudoval Dismanův rozhlasový dětský soubor u příležitosti 80. výročí svého vzniku (15. 9. 1935).

Režie: Zdena Fleglová

Nejbližší představení

V blízké době se žádné představení nekoná.