Pravidla pro návštěvu Minoru

Milí diváci,
věnujte laskavě pozornost následujícím pravidlům stanovených na základě vládních opatření pro návštěvu kulturních akcí.

Pravidla platná od 10.2. 2022

Od 10.2. 2022 (včetně) končí povinnost prokazovat se při vstupu do divadla certifikátem o očkování či o prodělání onemocnění Covid-19. Jedinou povinností tak zůstává používání respirátoru ve všech vnitřních prostorách divadla.

V divadle, prosíme:

  • Po celou dobu pobytu v divadle používejte respirátor minimálně třídy FFP2 nebo obdobný prostředek ochrany bez výdechového ventilu. Výjimka platí pro děti, které nezahájily povinnou školní docházku. Děti do 15 let mohou mít roušku
  • Ve všech prostorách divadla se snažte udržet rozestupy 2 metry
  • Při vstupu do divadla použijte dezinfekci na ruce, která je k dispozici hned u hlavního vchodu
  • Při usazování na místa v hledišti dodržujte pokyny uvaděček

Děkujeme za pochopení.