Pravidla pro návštěvu Minoru

Milí diváci,
věnujte laskavě pozornost následujícím pravidlům stanovených na základě vládních opatření pro návštěvu kulturních akcí.

 • zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 (Systém O-N-T viz níže); organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci

Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test

 • Očkování – Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že:
  • od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní
   • Očkování se prokazuje certifikátem
 • Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění – Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že:
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
   • Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem
 • Negativní test – Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že:
  • a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
   • Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem

V divadle, prosíme:

 • Po celou dobu pobytu v divadle používejte respirátor minimálně třídy FFP2 nebo obdobný prostředek ochrany bez výdechového ventilu
 • Ve všech prostorách divadla se snažte udržet rozestupy 2 metry
 • Při vstupu do divadla použijte dezinfekci na ruce, která je k dispozici hned u hlavního vchodu
 • Při usazování na místa v hledišti dodržujte pokyny uvaděček
 • Přijďte s dostatečným předstihem, abychom včas stihli nezbytnou kontrolu dokladů k O-N-T a nezpožďovali začátek představení

Jedním ze způsobů prokázání splnění podmínek systému O-N-T je stažení certifikátu do aplikace Tečka. Organizátoři akcí, zaměstnanci provozoven, hoteliéři a další jsou pomocí aplikace čTečka schopni ověřit platnost certifikátů (skenováním QR kódů), které předkládají zákazníci. Aplikace je schopna rozpoznat pravost QR kódu.

Děkujeme za pochopení.

Platné od 1. 9. 2021.