Pravidla pro návštěvu Minoru

Milí diváci,
věnujte laskavě pozornost následujícím pravidlům stanovených na základě vládních opatření pro návštěvu kulturních akcí.

Pravidla platná od 22. 11. 2021

Zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci kontrolovat splnění podmínek a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci.

 

Od 22. listopadu se bezinfekčnost bude prokazovat pouze:

  • Potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní.
  • Potvrzením o prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnůpřede dnem konání divadelního představení.
  • Děti do 12 let nemusí bezinfekčnost prokazovat.
  • Prokázání bezinfekčnosti PCR testem už bude možné pouze pro osoby mladší 18 let, osoby s kontraindikací k očkování.

V divadle, prosíme:

  • Po celou dobu pobytu v divadle používejte respirátor minimálně třídy FFP2 nebo obdobný prostředek ochrany bez výdechového ventilu. Výjimka platí pro děti, které nezahájily povinnou školní docházku. Děti do 15 let mohou mít roušku
  • Ve všech prostorách divadla se snažte udržet rozestupy 2 metry
  • Při vstupu do divadla použijte dezinfekci na ruce, která je k dispozici hned u hlavního vchodu
  • Při usazování na místa v hledišti dodržujte pokyny uvaděček
  • Přijďte s dostatečným předstihem, abychom včas stihli nezbytnou kontrolu dokladů a nezpožďovali začátek představení

Děkujeme za pochopení.