Kateřina Bohadlová

Kateřina Bohadlová

Vystudovala germanistiku a italštinu na FF UK v Praze. Za diplomovou práci věnovanou komedii dell’arte získala cenu Francesca Petrarky (2004). Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na kulturní dědictví barokního divadla v českých zemích a současnou dramatiku. Spolupracuje s KTK DAMU, kde také externě vyučuje. Překládá staré i současné divadelní hry z italštiny a němčiny. V roce 2011 získala Fulbrightovo stipendium jako lektorka a badatelka na Portland State University v USA. V oregonském Portlandu založila Českou školu Portland, v jejímž vedení působila 4 roky, podílela se na výuce a vytvoření osnov. V současné době je ředitelkou divadla Geisslers Hofcomoedianten se stálou scénou ve VILE Štvanice.

Michaela Váňová

Michaela Váňová

Lektorka divadla Minor. Vystudovala hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři, poté učitelství prvního stupně ZŠ se specializací na dramatickou výchovu na Pedagogické fakultě UK. V součastnosti dokončuje studia na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Pro své vzdělání působí nejen jako profesionální lektorka, ale i jako herečka (u nás ji můžete vidět v představeních Robin Hood a Klapzubova jedenáctka), choreografka a režisérka vzdělávacích inscenací (To byl jen vtip! u nás na Malé scéně nebo Dělej, sdílej! v Malém divadle v Českých Budějovicích). Každoročně prezentuje divadelní lektorství na mezinárodních konferencích a lektorských setkáních (Polsko, Ukrajina, Velká Británie, USA, ČR). V roce 2015 reprezentovala v Polsku Minor jako příklad inspirativního divadla spolupracujícího se školami.
Když není v divadle, běhá po lese nebo chodí po horách.