Kateřina Bohadlová

Kateřina Bohadlová

Vystudovala germanistiku a italštinu na FF UK v Praze. Za diplomovou práci věnovanou komedii dell’arte získala cenu Francesca Petrarky (2004). Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na kulturní dědictví barokního divadla v českých zemích a současnou dramatiku. Spolupracuje s KTK DAMU, kde také externě vyučuje. Překládá staré i současné divadelní hry z italštiny a němčiny. V roce 2011 získala Fulbrightovo stipendium jako lektorka a badatelka na Portland State University v USA. V oregonském Portlandu založila Českou školu Portland, v jejímž vedení působila 4 roky, podílela se na výuce a vytvoření osnov. V současné době je ředitelkou divadla Geisslers Hofcomoedianten se stálou scénou ve VILE Štvanice.

Michaela Váňová

Michaela Váňová

Vystudovala hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři, poté studovala učitelství prvního stupně ZŠ se specializací na dramatickou výchovu na Pedagogické fakultě UK. V součastnosti dokončuje studia na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU.

Pro své vzdělání působí v divadle nejen jako profesionální lektorka, ale i jako herečka ( u nás ji můžete vidět v představeních Robin Hood, O Smolíčkovi a Klapzubova jedenáctka).

V současné době pracuje jako lektorka dramatické výchovy v ZŠ Školní v Praze.

V roce 2012 byla asistentkou lektora workshopů „Drama in situation“ a „Contact improvisation“ v Oregonu, USA.

V roce 2015 reprezentovala v Polsku Minor jako příklad inspirativního divadla spolupracujícího se školami.