Michaela Váňová

Michaela Váňová

Vystudovala herectví na Pražské konzervatoři a Katedru výchovné dramatiky na DAMU, kde nyní pokračuje v doktorskému studiu. Pro své vzdělání působí v divadle nejen jako profesionální lektorka, ale i jako herečka (u nás ji můžete vidět v představení Robin Hood). V současné době pracuje také jako odborná asistentka na Katedře preprimární a primární pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze (specializace dramatická výchova). Od roku 2012 vytváří vzdělávací inscenace, vede workshopy a prezentuje práci divadelního lektorství na konferencích v zahraničí (Německo, Polsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie).

Poslechněte si rozhovor s Míšou Váňovou na ArtCafé o divadelním lektorství.

Kateřina Bohadlová

Kateřina Bohadlová

Vystudovala germanistiku a italštinu na FF UK v Praze. Za diplomovou práci věnovanou komedii dell’arte získala cenu Francesca Petrarky (2004). Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na kulturní dědictví barokního divadla v českých zemích a současnou dramatiku. Spolupracuje s KTK DAMU, kde také externě vyučuje. Překládá staré i současné divadelní hry z italštiny a němčiny. V roce 2011 získala Fulbrightovo stipendium jako lektorka a badatelka na Portland State University v USA. V oregonském Portlandu založila Českou školu Portland, v jejímž vedení působila 4 roky, podílela se na výuce a vytvoření osnov. V současné době je ředitelkou divadla Geisslers Hofcomoedianten se stálou scénou ve VILE Štvanice.

Božena Osvaldová

Božena Osvaldová

Lektorka divadla Minor. Vystudovala Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ na PedF UK a poté Dramatickou výchovu na Katedře výchovné dramatiky DAMU. Věnuje se vedení dětského divadelního souboru v Divadle Jana Kašky (Zbraslav) a několik let působila jako vedoucí Literárně dramatického oboru ZUŠ Radotín. Zabývá se průsečíky výtvarné a dramatické výchovy – tzv. výtvarnou dramatikou. Kromě lektorské činnosti je i herečkou a loutkoherečkou – můžete ji vidět například v autorských pohádkách Divadla Kubko, v činoherních představeních Divadla Jana Kašky a v menších rolích Městských divadel pražských. Zkušenosti z natáčení má ve spolupráci se studenty FAMU a FAMU International, v menších rolích v českých seriálech a filmu. Každoročně se účastní také projektu 48H Film Projekt (Praha, Brno, Bratislava). Moc ráda by občas volně výtvarničila (malba, grafika, fotografie), ale nestíhá…

Vojtěch Löffelmann

Vojtěch Löffelmann

Lektor divadla Minor. Absolvent Katedry výchovné dramatiky pražské DAMU a v současné době též účastník programu CŽV Pedagogické fakulty UK, kde blíže proniká do tajů anglického jazyka. Kromě lektorství v Minoru a dalších pražských divadlech působí jako středoškolský a vysokoškolský pedagog. A když není ve škole ani v divadle, hraje (si) – ať už v ochotnických souborech, na příměstských táborech nebo třeba deskové hry.

Růžena Štanclová

Růžena Štanclová

Vystudovala Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU a během studia absolvovala kurz Kreativní pedagogikapedagogická kondice. Dlouhodobě se věnuje práci s mládeží při pořádání táborů a dalších souvisejících pravidelných akcí, kde teoretický pojem volnočasová pedagogika dostává velmi praktickou podobu. Mimo Minor, kde také spolupracuje při tvorbě outdoorových her, vede skupiny literárně dramatického oboru na ZUŠ Prosek.

Tereza Pušová

Tereza Pušová

Vystudovala Učitelství pro první stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk na PedF UKDramatickou výchovu na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Kromě lektorování v divadle Minor působí jako lektorka vzdělávacích workshopů v Knihovně Václava Havla a každoročně připravuje inscenaci s dětmi na festivalu Letní Letná. Ráda zpívá, tančí, chodí do divadla, tráví čas s rodinou a vysedává po kavárnách.