How an exhibition is made

Are you curious to know how art is presented in a gallery? How galleries take care of peices of art and how exhibits are created?

Join us behind the scenes of gallery secrets. During the program we will experience the journey of a work of art from its creation to small exhibit that we will initiate in a grand-opening. We will learn a lot of interesting things, we will discuss art, but above all we will create!

Led by Veronika Šrejmová

This workshop is taking place at the Ex post gallery.

Duration:  2,5 – 3 hours
Age:  6 – 12 years
Capacity:  16 attendees including parents
Venue:   Ex post gallery

Veronika Šrejmová. Je absolventkou Environmentálního designu Fakulty umění a architektury v Liberci (TUL). Své studium strávila v ateliéru konceptuálního umění u MgA. Leony Matějkové, ateliéru architektury u prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka a atelieru fotografie a filmu u prof. Jaroslava Brabce. V současné době se věnuje malbě, konceptuálnímu umění a klasickému animovanému filmu, kterým se zabývá převážně s dětmi a mládeží. Svůj cit k umění i k dětem propojila studijním programem Specializace v pedagogice na Fakultě pedagogické v Liberci. Mimo jiné také spolupracuje s Oblastní galerií Lázně, kde vede galerijní výtvarný kroužek Čtvrt-art-ek.

Ex Post — je místem pro kulturu a vzdělávání, které vzniklo v prostorách bývalé pošty v Příčné ulici na Praze 1. Prostor slouží k rezidenci tvůrčích celků, výstavám, přednáškám, seminářům, vzdělávacím programům, ale také možnosti náhodně se setkávat a spolupracovat. Kulturní centrum mimo jiné navazuje na činnost showroom 22presents v Mlynářské ulici, kde se od roku 2008 představovaly projekty především berlínské experimentální scény.

More informations:

www.expost.space
www.facebook.com/ExPostPraha