Dream a dream

A mammoth with wings, a winking cactus or a carnivorous motor bike… children, what do you see in your dreams?

Come and take a dive with us into the world without limits and rules, where the impossible is not an obstacle. During this artistic class that will move us beyond what is possible, we will connect our imagination with our creativity – you will leave not only with plenty of new experiences.

Led by Veronika Šrejmová

Duration:  2,5 – 3 hours
Age:  8 – 12 years
Capacity:  16 attendees including parents
Venue:  Ex post Gallery

Veronika Šrejmová. Je absolventkou Environmentálního designu Fakulty umění a architektury v Liberci (TUL). Své studium strávila v ateliéru konceptuálního umění u MgA. Leony Matějkové, ateliéru architektury u prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka a atelieru fotografie a filmu u prof. Jaroslava Brabce. V současné době se věnuje malbě, konceptuálnímu umění a klasickému animovanému filmu, kterým se zabývá převážně s dětmi a mládeží. Svůj cit k umění i k dětem propojila studijním programem Specializace v pedagogice na Fakultě pedagogické v Liberci. Mimo jiné také spolupracuje s Oblastní galerií Lázně, kde vede galerijní výtvarný kroužek Čtvrt-art-ek.

Ex Post — je místem pro kulturu a vzdělávání, které vzniklo v prostorách bývalé pošty v Příčné ulici na Praze 1. Prostor slouží k rezidenci tvůrčích celků, výstavám, přednáškám, seminářům, vzdělávacím programům, ale také možnosti náhodně se setkávat a spolupracovat. Kulturní centrum mimo jiné navazuje na činnost showroom 22presents v Mlynářské ulici, kde se od roku 2008 představovaly projekty především berlínské experimentální scény.

More informations:

www.expost.space
www.facebook.com/ExPostPraha